A S.C. Mexi Web Project S.R.L., melynek székhelye Sofiei utca 32/C, Nagyvárad, Bihar megye, ROMÁNIA, telefonszáma: 0040 747 548 620, a Kereskedelmi Nyilvántartásban J5/998/2012, C.I.F. RO30377305 szám alatt bejegyezve, (a továbbiakban: „Mexi Steel” vagy az „Üzemeltető”), a könnyű fémszerkezetek tervezésével, gyártásával és összeszerelésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából, a személyes adatok feldolgozására és az ilyen adatok szabad mozgására vonatkozó jogi rendelkezéseket batartva személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel. Ezen információk szerepe, hogy elmagyarázzák személyes adatainak felhasználási módját és ennek célját.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.

 

A személyes adatok kategóriái, amelyeket a Mexi Steel feldolgozhat termékek és/vagy szolgáltatások nyújtása során:

Személy azonosító adatok (név, vezetéknév, cím, életkor, születési idő, nem, telefon, e-mail, PIN, nemzetiség, helyszín,) – ezek az adatok az Üzemeltetővel fennálló szerződéses kapcsolat érvényes megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek.
Pénzügyi személyes adatok (bankszámlaadatok, jövedelem, adókedvezmények vagy társadalmi juttatások, adókötelezettségek, egyéb forrásokból származó bevételek) – ezekre az adatokra a pénzügyi kölcsön iránti kérelem elemzéséhez van szükség, a pénzügyi lehetőségek szempontjából.
Információk az egyének helyéről és audio-video felvételeiről (a Mexi Steel helyszínére telepített megfigyelő kamerák által rögzített videofelvételek és a Mexi Steel weboldalakkal, alkalmazásokkal rögzített IP-cím) – mely adatok szükségesek a biztonság és védelem biztosításához a Mexi Steel helyszínein, a kínált szolgáltatások javításához, a panaszok és az ügyfelek esetleges kéréseinek megoldásához, valamint az Üzemeltető által használt online platformok műszaki funkcióinak biztosításához.

 

A személyes adatok felhasználásának célja

Az Üzemeltető a következő célokra gyűjti és dolgozza fel személyes adatait:
– szolgáltatások nyújtása könnyű fémszerkezetek tervezésében, gyártásában és összeszerelésében különféle típusú épületekhez, mind lakó- vagy ipari létesítményekhez (hivatalos dokumentumok nyújtása és kiadása: számlák, értesítések, nyugták stb.);
– szolgáltatási ajánlatok és építőanyagok beszerzése együttműködőktől / partnerektől a szerződés céljának elérése érdekében;
– marketing, hűség előnyök tájékoztatása és engedélyezése, valamint a kínált szolgáltatások és termékek minőségének állandó tökéletesítése (hírek, promóciók, új termékek továbbítása);
– belső jelentéstétel vagy annak a csoportnak a többi szervezete számára, amelyhez a Mexi Steel is tartozik;
– statisztikai / aktuáriusi elemzések elvégzése;
– esetleges peres ügyek megoldása bíróság elött (közös vagy választottbíróság, az országból vagy külfüldről);
– ügyfelek panaszainak és kéréseinek megoldása;
– kommunikáció vagy jelentéstétel kormányzati ügynökségeknek (ideértve az adóhatóságot, a fogyasztóvédelmi hatóságokat, valamint a biztosítás területén működő hatóságokat, a büntetőügyekben illetékes állami szerveket);
– a szükséges biztonsági intézkedések nyújtása (audio-video megfigyelés);
– adosságbehajtás.

 

Az adatok gyűjtése és feldolgozása a fent említett célokra az alábbiakon alapul:

– az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése – civil vagy ipari épület megvásárlása az ügyfél által elfogadott végleges építészeti terv szerint, valamint az erre a célra történő szerződés megkötését megelőző eljárások végrehajtása;
– az Üzemeltető jogi kötelezettsége;
– az Ön beleegyezése;
– az Üzemeltető jogos érdeke olyan tevékenységekre, mint például statisztikai, aktuáriusi elemzések és belső jelentések elvégzése, vagy a csoport többi olyan szervezete felé, amelynek a Mexi Steel része, az érintett személyek integritásának és megfelelőségének ellenőrzése, a szükséges biztonsági intézkedések biztosítása stb.

 

A címzettek kategóriái, akiknek meg lehet osztani a személyes adatokat:

– állami hatóságok (ideértve az adóhatóságot, a fogyasztói és biztosítási hatóságokat, valamint a büntetőügyekben illetékes állami intézményeket), az Üzemeltető jogi kötelezettségének eredményeként;
– az adás-vétel folyamatában közvetlenül vagy közvetetten részt vevő beszállítók (pl. építészek, tervezőmérnökök, építőanyag-beszállítók, az üzemeltető által jóváhagyott partnerek, együttműködők, IT-szolgáltatások fejlesztői stb.);
– marketing szolgáltatók, piackutatás, vásárlói elégedettség felmérések és más hasonló szolgáltatások;
– más társaságok a Mexi Csoporton belül (nemzeti és/vagy nemzetközi);
– bíróságok vagy választottbíróságok, közjegyzők, ügyvédek, végrehajtók, fordítóirodák, egyéb felhatalmazott szolgálatok, szakértők.

 

Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba

A MexiSteel.com személyes adatokat továbbíthat más – a Mexi Web Project-en belüli vagy kívüli, az Európai Gazdasági Térségen kívül található – vállalkozás számára. Az ilyen átadásokhoz az Üzemeltető számos intézkedést hozott a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében, az európai jogszabályok előírásainak megfelelően. Ezek az intézkedések magukban foglalják az európai szinten jóváhagyott általános szerződéses kikötések megkötését is.

 

Személyes adatok tárolása

A személyes adatokat legalább az adásvételi szerződés időtartama alatt, majd ezt követően a szerződő felek bármelyike a szerződéses kötelezettségek teljes időtartama alatt feldolgozza. A személyes adatokat mindaddig tárolják, amíg ez a fent említett célokhoz szükséges, vagy az általános jogi rendelkezések által előírt ideig.

 

A személyes adataival kapcsolatos jogai

A személyes adatok a 2016/679-es európai adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételek alapján történő feldolgozással kapcsolatban a következő jogok bármelyikét gyakorolhatja:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga – mely lehetővé teszi, hogy megerősítést szerezzen tőlünk arról, hogy a Mexi Steel fel dolgoz vagy nem dolgoz fel olyan személyes adatokat amelyek Önre vonatkoznak és hogy melyek ezek az adatok;
 • a helyesbítés joga – mely felismeri a jogát annak, hogy kérhesse az Önt érintő pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését, frissítését vagy kiegészítését, ha azok hiányosak;
 • az adatok törlésének joga vagy az “elfelejtés joga – ez jogosítja arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adtok törlését bizonyos körülmények között, mint amikor (i) már nincs szükség a személyes adatokhoz arra a célra amelyre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták, (ii) az adatait jogellenesen dolgozták fel, (iii) az adatkezelésre az Ön beleegyezésével került sor és azt visszavonta;
 • a beleegyezés visszavonásának joga – a beleegyezés bármikor visszavonható, ha a személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésével történik;
 • az adatfeldolgozás korlátozásának joga – feltételezi annak jogát, hogy bizonyos körülmények között korlátozást kérjen és szerezzen az Önre vonatkozó személyes adatainak feldolgozására, mint amikor (i) Ön vitatja az adatok pontosságát, miközben lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük ezen adatok pontosságát, (ii) adatait jogellenesen dolgozták fel és ellenzi a törlését azáltal, hogy korlátozza felhasználásukat;
 • az adatok hordozhatóságához való jog – mely felhatalmazást nyujt arra, hogy személyes adatait, amelyek Önre vonatkoznak és amelyeket Ön szolgáltatott nekünk, megkapja és, hogy átadja azokat egy másik üzemeltetőnek, amennyiben az adatkezelés vagy az Ön beleegyezésével vagy a velünk kötött szerződés alapján történik és a személyes adatok feldolgozása automatikusan történt. Ezt a jogot csak akkor lehet gyakorolni, ha a megadott adatok feldolgozása kizárólag automatikus eszközökkel történt, és csak akkor, ha az ilyen adatok kivonása az Üzemeltető rendelkezésére álló muszaki lehetőségek szempontjából megvalósítható.
 • az ellenzékhez való jog – feltételezi, hogy bármely pillanatban jogában áll az Ön egyedi helyzetével kapcsolatos okokból ellenezni a személyes adatok feldolgozását bizonyos körülmények között, mint (i) a feldolgozás az Üzemeltető jogos érdekében történt vagy (ii) a feldolgozás célja direkt marketing, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilok létrehozását is;
 • az a jog, hogy nem vonatkozhat olyan döntésre, amely kizárólag az Ön adatainak automatikus feldolgozása alapján történik, ideértve olyan profilok létrehozását is, amelyek jogi következményekkel járnak vagy jelentősen érintik Önt. Feltételezi azt, hogy joga van emberi beavatkozást kérni az Üzemeltetőtől, valamint véleményt nyílvánitani és a döntést megtámadni;
 • panasz benyújtásának joga – az Üzemeltetőnél és / vagy az illetékes adatvédelmi hatóságnál;
 • bírósághoz fordulás joga.

E jogok gyakorlásával, valamint a jelen tájékoztatóval vagy a személyes adatok az Üzemeltető általi felhasználásával kapcsolatos további kérdéseivel kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban ismertetett kommunikációs módok bármelyikének kiválasztásával, megadva az Ön nevét, postai címét vagy elektromos postai címét (a kommunikáció módjától függően), telefonszámát és a kérés célját.

Kapcsolatba léphet velünk az alábbi módokon:

 • e-mailen keresztül – az office@mexisteel.com címen;
 • személyesen – Nagyváradon a Razboieni utca 85 szám alatt található irodánkban, Bihar megye, Románia;
 • postai úton a következő címre küldött kéréssel – Sofiei utca 32/C, Nagyvárad, Bihar megye, Románia;
 • telefonon keresztül – a 0040 747 548 620-es telefonszámon.

A jelen adatvédelmi közlemény frissítése

A személyes adatok feldolgozásáról szóló jelen értesítést időszakonként felül kell vizsgálni. Annak érdekében, hogy tájékozódjon minden olyan jelentős változásról, amely hatással lehet személyes adatainak feldolgozására, kérjük, rendszeresen keresse fel cégünk weboldalán a “GDPR” részt, a www.MexiSteel.com címen.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jelen értesítés legutóbbi frissítése 2018.05.25-én történt.